2012-05-04

Multimodala godstransporter - konferens i Umeå

Produkt- och marknadsutveckling av kombi- och sjötrafik

Tid: Fredag 4 maj 2012 kl 08.30 - 15.30
Plats: Nolia Konferenscenter, Umeå
Avgift: 750 kr exkl moms per person inkl kaffe och lunch

Arrangör: Sveriges Åkeriföretag Norr med NLC-Corridorprojektet och Västerbottens Handelskammare som medarrangörer
Programarrangör: Consultor Företagskonsult Lars Köhler AB
Moderator: Jan Bergmark, VD på Västerbottens Handelskammare

Frågor: Consultor, Lars Köhler, 070-554 51 80
Anmälan: Senast fredag 27 april till lars.kohler@consultor.se, i mailanmälan ska faktureringsadress bifogas

Läs hela programmet här.


¥Ê¥¤¥­ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥ï¥ó ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ 95 ³à ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ê¥¤¥­ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥ó¥Æ©`¥¸ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ç¥®¥ó¥° ¥Ù¥¤¥Ö¥ì©`¥É ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥í©`¥º¥Ð¥Ã¥È ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ×îР2013 ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ 2014 ÏÄ¥â¥Ç¥ë