2012-04-05

Bristfällig utredning hotar Norrbotniabanan

Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat vilka åtgärder som behövs för att öka kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet. Utredningen är omfattande, täcker in alla transportslag och ska ligga till grund för kommande investeringar i infrastrukturen. Förslaget finns nu ute på en nationell "remissrunda".

Västerbottens Handelskammare har i ett yttrande speciellt påtalat en mycket märklig och allvarlig brist i utredningen. Utredningens prognoser bedömer att det fram till 2020 inte kommer att finnas några önskemål om ökade tågrörelser längs stambanan jämfört med dagsläget. Detta trots att det dels redan idag är kapacitetsbrist innebärande att företag får avslag på sina önskemål om tågtider längs stambanan, dels planeras för omfattande nya industri-/gruvsatsningar i både Norrbotten och Västerbotten.

- Trots att dessa uppseendeväckande brister har påtalats vid ett flertal tillfällen finns uppgifterna fortfarande kvar i utredningen. Transportproblemen längs Norrlandskusten är synnerligen styvmoderligt behandlande i utredningen. Förutom de tveksamheter som utredningen framför angående behovet av Norrbotniabanan finns E4:ans uppenbara flaskhals mellan Umeå och Skellefteå bara sporadiskt omnämnd, säger Jan Bergmark, VD på Västerbottens Handelskammare.


¥Ê¥¤¥­ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥ï¥ó ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ 95 ³à ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ê¥¤¥­ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥ó¥Æ©`¥¸ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹95 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ç¥®¥ó¥° ¥Ù¥¤¥Ö¥ì©`¥É ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥í©`¥º¥Ð¥Ã¥È ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ×îР2013 ¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ 2014 ÏÄ¥â¥Ç¥ë