Om kompetens

Ett av våra viktigaste fokusområden är kompetensförsörjning. Det är nödvändigt för överlevnaden för alla våra medlemsföretag att de kan få tag på den kompetens de behöver. Därför jobbar vi med kompetensförsörjning på flera nivåer. Vi ser självklart till att hjälpa till med utbildning och kunskap inom vårt eget expertområde handelsdokument, men vi arrangerar också andra utbildningar som våra medlemsföretag känner att de har behov av. Det kan vara internationell försäljning eller e-handel på export för att ge några exempel.

Vi arbetar också aktivt för att höja intresset för yrken inom till exempel teknik och naturvetenskap. Vi har därför engagerat oss i Exploratoriet som är Skellefteås Science Center. Vi har andra liknande engagemang när behov uppstår runt omkring i vårt län.

En enkel insats för kompetenshöjande åtgärder är att möta andra i liknande situation och där arbetar vi genom att skapa olika typer av nätverk som syftar till att sprida kompetens och erfarenheter mellan medlemsföretagen. Vi arrangera också seminarier och utbildningar av den anledningen.

Facebook

Utbildningar

Vi arrangerar flertalet utbildningar utifrån våra medlemmars behov. De aktuella utbildningarna finner du i vårt kalendarium. Har du någon utbildning du skulle vilja att vi hjälpte till att genomföra, hör gärna av dig till oss.

 

Facebook

Checkpoint Young

Checkpoint Young är ett nätverk som utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

I Västerbotten startade nätverket Checkpoint Young i juni 2014 och är ett nätverk för morgondagens ledare, ett nätverk med ledarskap och mänskliga möten som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera nya kontakter och samtidigt höja sin egen kompetens inom området ledarskap.

 

Deltagarna i nätverket får:
– Vara delaktiga i ett ungt, jämställt och effektivt nätverk
– Kompetensförstärkning inom området ledarskap med fokus på retorik, förhandlingsteknik, kommunikationsteknik, konflikthantering, jämställdhet med mera
– Möjligheten att skapa affärskontakter med likasinnade människor

Nätverket Checkpoint Young finns nu representerat på flera ställen i Västerbotten.

Umeå / Örnsköldsvik – kontakta Gunilla Lindner

Skellefteå / Norsjö / Malå / Lycksele – kontakta Nina Svanström

Facebook

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Ett nytt ämne i skolan
Arbetsmarknadskunskap är en satsning för elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. Den görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som går samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Vi vill skapa större möjligheter i arbetslivet. Vi visar vägen till jobben du inte visste fanns och vad som krävs för att få dem.

Målen med konceptet Arbetsmarknadskunskap är:

·       Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

·       Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt

·       Att skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till arbete

·       Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredsställda

·       Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete

·       Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete

·       Att beskriva och tydliggöra för ungdomar hur arbetsgivarnas framtida kompetensbehov, samt hur vägen mot arbete, ser ut

Initiativet till satsningen har kommit från näringslivschefen Peter Juneblad på Umeå Kommun. Västerbottens Handelskammare är projektägare. Näringslivsorganisationerna Företagarna och Västerbottens Handelskammare stöttar projektet till fullo, kompetensförsörjning är den enskilt största utmaningen för regionens arbetsgivare. Därför är detta projekt viktigt, att det dessutom finns dokumenterade positiva effekter av att genomföra projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan gör att vi ska genomföra detta projekt. Men viktigast av allt är att detta är en arbetsgivarsatsning och att det finns en bred förankring hos regionens arbetsgivare både offentliga och privata. Målet är att den privata medfinansieringen ska vara ca 10% av den totala projektbudgeten. Resterande kommer från kommunerna, landstinget och Region Västerbotten.

Vill du veta mer ta kontakt med Gunilla Lindner

Facebook

Next and Now

NEXT AND NOW
Next and Now är en mötesplats där nya och etablerade företagare/ledare kan träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Genom diskussioner arbetar vi för att skapa en miljö som stärker idé- och erfarenhetsutbyte. Tanken är att det är just ni som ska skapa de träffar som vi kommer att hålla genom att ni aktivt deltar.

Next and Now är ett nätverk för att stödja erfarenhetsutbyte mellan etablerade och nyblivna företagare vilket vi gör genom att bjuda in till seminarier och lunchträffar. Vill ni veta mera kontakta Gunilla Lindner, 010-180 82 53 eller gunilla.lindner@handelskammaren.ac

Next and Now Umeå är ett samarbete mellan Västerbottens Handelskammare, Företagarna, Jobs and Society, B.I.C Factory och Umeå Näringslivsservice.

Next and Now Skellefteå är ett samarbete mellan Västerbottens Handelskammare, Företagarna Skellefteå och Skellefteåföretagarna.

Facebook